Behandlinghem, Stödboende & Övergångsboende

Målgrupp

Skolberga HVB vänder sig till vuxna personer med psykiatriskt och/eller neuropsykiatriskt funktionshinder med eller utan missbruksproblematik. Vi kan erbjuda vård enligt SoL eller LPT/ LRV /LVM under permission.

 

 

 

Webbdesign från Argonova