Behandlinghem, Stödboende & Övergångsboende

kvalitet - samarbete - delaktighet

Skolberga är ett familjärt HVB-hem i idylliska Rönninge, strax utanför Stockholms tullar. Vi erbjuder kvalificerad. KBT‐inriktad, vård och behandling för vuxna personer med psykiatrisk funktionsnedsättning. Vi erbjuder också stöd i att bibehålla drogfrihet.  

 

Vår värdegrund bygger på ledorden kvalitet - samarbete - delaktighet. Vi vet att kvalitet är vägen till framgång och använder därför bara med evidensbaserade metoder som bygger på samarbete och delaktighet. 

 

Vi har 25 vårdplatser på vårt HVB och fem platser på stödboende i Rönninge centrum. 

 

Vi erbjuder tre olika boendeformer.  ;

 

Huset

Här bor man i enkelrum i huvudbyggnaden med närhet till personal dygnet runt. Gemenskapen erbjuder en trygg och trivsam miljö samtidigt som behandlingsinnehållet kan anpassas efter var och ens behov. 

 

 

Gården

Här bor man i lägenhet med möjlighet att träna inför ett mer självständigt boende. 

 

Stödboendet

Ett par kilometer från Skolberga erbjuder vi lägenheter i stödboende för de som kommit en bit i sin rehabilitering och behöver mellanlanda lite mjukt innan det är dags för en egen lägenhet i hemkkommunen. 

 

 

Om företaget

Huvudman för verksamheten är Skolberga HVB AB som ägs och drivs av sjuksköterskan och psykoterapeuten Lotta Ljungman Stenhardt genom moderbolaget Skolberga Psykiatri AB. Lotta har varit verksam i företaget sedan 1990. 

Webbdesign från Argonova