Behandlinghem, Stödboende & Övergångsboende

kvalitet - samarbete - delaktighet

Skolberga är ett familjärt HVB-hem i idylliska Rönninge, strax utanför Stockholms tullar. Vi erbjuder kvalificerad. KBT‐inriktad, vård och behandling för vuxna personer med psykiatrisk funktionsnedsättning med eller utan missbruksproblematik. 

 

Vår värdegrund bygger på ledorden kvalitet - samarbete - delaktighet. Vi vet att kvalitet är vägen till framgång och använder därför bara med evidensbaserade metoder som bygger på samarbete och delaktighet. 

 

Vi har totalt 25 vårdplatser fördelat på två grupper; 

 

Rehabiliteringsgruppen

Erbjuder målinriktad rehabilitering och utslussning med möjlighet till boende i träningslägenheter.

Läs mer om Rehabiliteringsgruppen

 

Omvårdnadsgruppen

Stödboende i trygg och trivsam miljö i huvudbyggnaden. Fokus ligger på att bibehålla och utveckla funktioner och att erbjuda en innehållsrik meningsfull vardag.

Läs mer om Omvårdnadsgruppen

 

Om företaget

Huvudman för verksamheten är Skolberga HVB AB som ägs och drivs av sjuksköterskan och psykoterapeuten Lotta Ljungman Stenhardt genom moderbolaget Skolberga Psykiatri AB. Lotta har varit verksam i företaget sedan 1990. 

Webbdesign från Argonova