Behandlinghem, Stödboende & Övergångsboende

Omvårdnadsboende

Omvårdnadsboendet i huvudbyggnaden vänder sig till vuxna och äldre personer, med psykiatriskt funktionshinder och omvårdnadsbehov, som har behov av en längre tids boende med stöd och närhet till personal dygnet runt.

 

Vården i Omvårdnadsboendet syftar till att bibehålla och utveckla ADL-­funktioner samt erbjuda en trygg, trivsam, innehållsrik och meningsfull tillvaro. Vården är inte behandlingsinriktad, men präglas ändå av ett rehabiliterande synsätt där genomförandeplanen och det strukturerade arbetssättet leder brukaren framåt. 

 

Vi månar om att ta tillvara på det friska och skapa en trygg, trivsam och familjär anda med ett kognitivt beteendeterapeutiskt (KBT) förhållningssätt, MI (Motiverande samtal) och ESL (Ett självständigt liv) som grund. 

 

Vi lägger stort fokus på att skapa en meningsfull vardag och livskvalitet för var och en genom ett brett utbud av aktiviteter och friskvård, såsom promenader och annan motion, bakning, målarcirkel, frågesport och mycket mer, för den som är intresserad. Alla är också delaktiga i hushållssysslor som matlagning, djurskötsel, trädgårdsarbete, städning m.m. efter förmåga och intresse. Det finns även stort utrymme för individuella utflykter tillsammans med kontaktpersonen efter önskemål och behov.

 

Läs mer om våra aktiviteter

 

 

 

Webbdesign från Argonova