Behandlinghem, Stödboende & Övergångsboende

KVALITET - SAMARBETE - DELAKTIGET

Kvalitet

Hela verksamheten, med alla dess delområden, ska genomsyras av ett kvalitetstänkande. Det innebär att vi inom varje enskilt område formulerar hur vi gör på ett sätt som går att mäta gör som vi formulerar (d.v.s. alla gör på samma sätt) mäter hur vi uppnått våra mål och alltid strävar efter att förbättra

 

Samarbete

Allt vård­ och behandlingsarbete och alla relationer mellan medarbetare, brukare, närstående, nätverk och beställare ska bygga på samarbete. Först när vi skapat trygghet och förtroende kan vi börja samarbeta och först då kan vi nå verklig framgång och resultat.

 

Det gör vi genom att

  • Bemöta varje individ med värme, respekt och medmänsklighet.
  • Vara flexibla, lyhörda och ödmjuka inför synpunkter och behov, även det som inte uttalas.
  • Vara tydliga, ärliga och öppna i vår kommunikation.
  • Ständigt vara medvetna om att vård­ och behandlingsarbetet är ett samarbetsprojekt mellan brukaren och behandlaren.

 

Delaktighet

Vi ska sträva efter hög delaktighet för alla, såväl medarbetare som brukare eftersom vi tror på individens förmåga att vara delaktig och ta ansvar.

 

Det innebär att vi;

ser var och ens förmåga och kompetens som en resurs tar tillvara allas kompetens och fördelar ansvar på bästa sätt efterfrågar och tar hänsyn till synpunkter och åsikter.

Webbdesign från Argonova