Behandlinghem, Stödboende & Övergångsboende

kvalificerad behandling
i en trygg miljö

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa personer med psykiska besvär, med eller utan tidigare missbruksproblematik. All vår personal har både gedigen utbildning och erfarenhet och får fortlöpande vidareutbildning och handledning på Skolberga. Vår vårdideologi handlar mycket om samarbete och delaktighet mellan alla som vistas på Skolberga, både brukare, medarbetare och företagsledning. Läs mer om vår värdegrund.

 

Genom våra olika boendeformer och breda kompetens kan vi anpassa behandingsinnehållet efter var och ens behov. I huvudbyggnaden finns större möjligheter till stöd och omsorg. Där ligger fokus på att bibehålla och utveckla ADL-­funktioner samt erbjuda en trygg, trivsam, innehållsrik och meningsfull tillvaro. I lägenheterna arbetar man målinriktat med träning inför en kommande flytt till ett mer självständigt boende. Rehabiliteringen anpassas efter individens behov och mål och handlar ofta om grundläggande färdigheter i vardagen, såsom att strukturera och planera sin dag, städa, tvätta, sköta sin ekonomi, handla och laga mat.  

 

All vård och behandling bygger på evidensbaserade metoder som rekommenderas av Socialstyrelsen, såsom KBT (kognitiv beteendeinriktad terapi), MI (motiverande samtal) och ESL (ett självständigt liv). 

 

 

Webbdesign från Argonova