Behandlinghem, Stödboende & Övergångsboende

kvalificerad behandling
i en trygg miljö

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa personer med psykiska besvär, med eller utan missbruksproblematik. All vår personal har både gedigen utbildning och erfarenhet och får fortlöpande vidareutbildning och handledning på Skolberga. Vår vårdideologi handlar mycket om samarbete och delaktighet mellan alla som vistas på Skolberga, både brukare, medarbetare och företagsledning. Läs mer om vår värdegrund.

 

Skolberga har totalt 25 vårdplatser fördelat på två grupper - Omvårdnadsgruppen och Rehabiliteringsgruppen.

Här kan du läsa mer om de bägge grupperna;

Omvårdnadsgruppen

Rehabiliteringsgruppen

 

För att tillgodose individens behov kan vi erbjuda flera olika boendeformer.

I huvudbyggnaden erbjuds stöd och omsorg för dem som har ett större omvårdnadsbehov. Här finns närhet till personal dygnet runt. På Skolbergas tomt finns också träningslägenheter och utslussningsboende för brukare i rehabiliteringsgruppen. Här arbetar man målinriktat med träning inför en kommande flytt till ett mer självständigt boende. Rehabiliteringen anpassas efter individens behov och mål och handlar ofta om grundläggande färdigheter i vardagen, såsom att strukturera och planera sin dag, städa, tvätta, sköta sin ekonomi, handla och laga mat.

 

All vård och behandling bygger på evidensbaserade metoder som rekommenderas av Socialstyrelsen, såsom KBT (kognitiv beteendeinriktad terapi), MI (motiverande samtal) och ESL (ett självständigt liv). 

 

 

Webbdesign från Argonova