Behandlinghem, Stödboende & Övergångsboende

Kvalitet

Kvalitetsarbetet är ryggraden i hela verksamheten och något vi lägger stor

kraft och energi på. Genom målgruppsundersökningar, resultatuppföljningar, 

bra avvikelse‐ och klagomålshantering och tydliga rutiner arbetar vi på att hela

tiden förbättra vår verksamhet.

 

Läs gärna mer om kvalitetsarbetet i vår kvalitetspolicy

 

Enkäter och uppföljningar 

Klicka på länkarna nedan för att ta del av resultat av enkäter och uppföljningar; 

 

Enkätundersökning närstående 2013

Enkätundersökning närstående 2014

Brukarundersökning 2013

Brukarundersökning 2014

Kundnöjdhetsundersökning (Kvalitetsindex genom SIIL) 2014

Tillsynsprotokoll IVO (tidigare Socialstyrelsen) 2013

Avtalsuppföljning Stockholms stad 2014

Enkätundersökning närstående 2015

Enkätundersökning närstående 2017

Medarbetarenkät 2016

Brukarenkät 2016

Brukarenkät 2017

Kundnöjdhetsundersökning, inskrivning

Kvalitetsindex, handläggare, 2017

 

Webbdesign från Argonova